ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.นวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่าจัดสัมมนาครั้งที่ 2 เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

School of Social Innovation invited to join ARCID-BKK Online seminar

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

แนะนำหลักสูตร

ห้องประชุมสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

คณบดีสำนักวิชา

ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง