ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

แนะนำหลักสูตร

ห้องประชุมสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

คณบดีสำนักวิชา

ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง