ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

แนะนำหลักสูตร

คณบดีสำนักวิชา

ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม