ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.นวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่าจัดสัมมนาครั้งที่ 2 เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

How much do you know about the UN's Sustainable Development Goals?

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

แนะนำหลักสูตร

คณบดีสำนักวิชา

รศ. ดร.นันทนา คชเสนี
รองอธิการบดี รักษาการแทน
คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม