ข่าวประชาสัมพันธ์

School of Social Innovation invited to join ARCID-BKK Online seminar

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

How much do you know about the UN's Sustainable Development Goals?

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคมเตรียมจัดเสวนาวิชา “คน” ในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 2 เข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวเสวนาวิชาการ sn-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ภาพกิจกรรม

แนะนำหลักสูตร

คณบดีสำนักวิชา

ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม