คณะผู้บริหารสำนักวิชา


รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ 
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม 

 • E - mail: siriporn.waj@mfu.ac.th 
 • ติดต่อ: 0-5391-6683
 • การศึกษา
  • Ph.D. in Law (International Relations), School of Law, Nagoya University, Japan
  • M.A. in Law (International Relations), School of Law, Nagoya University, Japan
  • B.A. in Political Science (International Relations) (Honor), Thammasat University


ดร. วรรณวลี อินทร์ปิ่น
รองคณบดี

 • E - mail: wanwalee@mfu.ac.th
 • ติดต่อ: 0-5391-6687
 • การศึกษา
  • Ph.D. (Political Science and Public Policy), The Waikato University, New Zealand
  • M.A. (Political Science and Justice Studies), The Governor State University, USA
  • B.A. in Political Science, Chiang Mai University , Thailand