เสวนาวิชาการครั้งที่ 2/2565 “พื้นที่กับความตายในโลกสมัยใหม่”

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานเสวนาวิชาการครั้งที่ 2/2565

ในหัวข้อ “พื้นที่กับความตายในโลกสมัยใหม่”

ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 414 อาคารสำนักวิชา 1 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมเสวนาโดย

1) ภูมิทัศน์ความตาย: พื้นที่กับความตาย การไว้อาลัย และการรำลึก
โดย ทิฆัมพร สิงโตมาศ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2) Living with death: ชุมชนกรุณากับการสร้างพื้นที่เพื่อการอยู่และตายดี
โดย เจนจิรา โลชา ชุมชนกรุณา จ.เชียงราย

3) บทบาทใหม่ของสุสานจีนโพ้นทะเลในมิติพื้นที่สาธารณะของเมือง
โดย ศุภณัฐ อรุโณประโยชน์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4) การพัฒนาพื้นที่สุสานร้างสู่แปลงผักออแกนิคชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤติโรคระบาด
โดย บาทหลวง เอกชัย ผลวารินทร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล จ.เชียงราย

5) พื้นที่จัดแสดงความตายเพื่อการไว้อาลัยและรำลึก
โดย ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ทิฆัมพร สิงโตมาศ
 

 |   |  1400 ครั้ง