ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการประจำปี 2564 ชุด "การข้ามพรมแดนหลังโควิด 19" ครั้งที่ 1 เรื่อง “ชีวิตแรงงานข้ามชาติกับการเดินทางข้ามพรมแดนในช่วงโควิด19”

หมวดหมู่ข่าว: ab-sirc-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการประจำปี

ชุด"การข้ามพรมแดนหลังโควิด 19" ครั้งที่ 1 เรื่อง “ชีวิตแรงงานข้ามชาติกับการเดินทางข้ามพรมแดนในช่วงโควิด19”

ร่วมเสวนาโดย

จัดหางานจังหวัดเชียงราย
 คุณอดิสร เกิดมงคล
 ตัวแทนแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย*
 อ.สืบสกุล กิจนุกร

เข้ารับฟังการเสวนาผ่านระบบ Zoom Meeting Online

Meeting ID: 940 6966 4903
Passcode: 961637

 |   |  2130 ครั้ง