สำนักวิชานวัตกรรมสังคมเตรียมจัดเสวนาวิชา “คน” ในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 2 เข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวเสวนาวิชาการ sn-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จะจัดเสวนาวิชา “คน” ในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “Becoming Lanna: อ.ไชยวรศิลป์กับการเขียนวรรณกรรมล้านนานิยมและการสร้างชาติ” ในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 414 อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 4 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

08.30-08.50 น. ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.  กล่าวเปิดการเสวนาโดยคุณสืบสกุล กิจนุกร

                        ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่

09.00-10.00 น.   อ่านแม่สายสะอื้นจากชายแดนศึกษา

                         โดย คุณสืบสกุล กิจนุกร

                         ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

10.00-11.00 น.   “อุดมการณ์ล้านนานิยม ในวรรณกรรมของ อ.ไชยวรศิลป์”

                        โดย  ผศ.ดร.สุนทร คำยอด

                        คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11.00-12.00 น.  "อ่าน อ.ไชยวรศิลป์จาก ประวัติ ส. ธรรมยศ"

                        โดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

12.00-12.15 น.   ซักถาม-แลกเปลี่ยน

                         ---รับประทานอาหารกลางวัน---

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 0-5391-6667

 |   |  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม  |  3205 ครั้ง