เสวนาวิชาการ เรื่อง Civilizing Chiang Rai : บทบาทของหมอบริกส์และมรดกตกทอดในการพัฒนาเมืองเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ab-sirc-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง Civilizing Chiang Rai : บทบาทของหมอบริกส์และมรดกตกทอดในการพัฒนาเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาวิชาการประจำปี 2563 ชุด "คน" ในพื้นที่ชายแดน

ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของหมอบริกส์และคริสตจักรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในประเด็นต่างๆ อาทิ

  • บทบาทของหมอบริกส์กับการพัฒนาเมืองเชียงรายสู่ความเป็นสมัยใหม่ โดย อ.ชยันต์ หิรัญพันธุ์ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • มรดกของหมอบริกส์กับการพัฒนาเชียงราย โดย นพ.ปลื้ม ศุภปัญญา
  • ปฏิบัติการของคริสตจักรกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเชียงราย โดย บาทหลวงวินัย บุญลือ ศูนย์การศึกษาเซเวียร์ (วิทยาลัยในอนาคต) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  • ศาสนากับประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4 อาคารสำนักวิชา 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เข้าฟังฟรีและลงทะเบียนหน้างาน
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 916 667

 |   |  2215 ครั้ง