การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ab-sirc-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภายใต้หัวข้อ WHY BORDERS ? อำนาจ ความรู้ ความจริง

เปิดรับผลงานนำเสนอ
1) ประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาไทย (Full Text Paper) ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
2) ประเภทการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภายใต้หัวข้อย่อย

 1. บทบาทของมหาอำนาจในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
 2. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการพัฒนา
 3. กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (GMS,BRI,ACMECS,ASEAN)
 4. ภูมิรัฐศาสตร์
 5. กฎหมาย
 6. การเคลื่อนย้าย
 7. โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
 8. การค้าและการลงทุน
 9. คน เทคโนโลยี และดิจิทัล
 10. ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่น
 11. การจัดการทรัพยากร
 12. สุขภาพ
 13. การท่องเที่ยว
 14. อาหาร
 15. พลังงาน

ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://bsid.mfu.ac.th/

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่: ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
อาคาร E 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053 – 916667 (นางสาวปรีญาวัลย์ ใจปินตา)
อีเมล: bsid@mfu.ac.th

 |   |  2346 ครั้ง