นักศึกษาสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสุดเก่ง ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไปประเทศอินโดนีเซีย

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคมขอแสดงความยินดีกับ  นายตรีวุฒ ครุธทอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม  สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนเยาวชนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ ASEAN Volunteers :

Community Based Disaster Risk Reduction and Preparedness Project โดย ASEAN

และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์

ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2567 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ASEAN Volunteers : Community Based Disaster Risk Reduction and Preparedness Project

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก เยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการ และเป็นอาสาสมัครเรียนรู้

การลดความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยการคัดเลือกเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศละ 1 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 |   |  8843 ครั้ง