นักศึกษาสำนักวิชานวัตกรรมสังคมเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

Categories: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสำนักวิชานวัตกรรมสังคม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ องค์การสหประชาชาติ ในหัวข้อ "SDGs Outlook in Asia & Pacific" 

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566

และได้เข้าร่วมงาน The  2nd Quad Student International Forum for International Development, International Relations and Political Science 2023 (QSIF 2023) ในหัวข้อ "The Future Challenges of the World and 5Ts" Transformation Technology Trade & Economics Tension Tolerance & Social Cohesion Tackling Environmental & Sustainable Development Transnational Conflicts ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร  

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาในด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์ โดยการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการฝึกจัดกิจกรรกรรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ โดยนักศึกษาเป็นผู้จัดร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาของทั้ง 4 สถาบัน โดยแต่ละสถาบันจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี 

ประกอบด้วย 1) สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง

2) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 

4) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยในปี 2567 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) จะเป็นเจ้าภาพ

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ "The Challenges of 5Ps: People, Prosperity, Planet, Peace and Partnership" ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

 

 |   |  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล.  |  113