สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

Categories: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เจริญศรี รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ สำนักวิชาฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 |   |  22