เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (non- degree) สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศสำหรับนักปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์

#non-degree
เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศสำหรับนักปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่าน เท่านั้น

รับฟังการบรรยายและการฝึกทักษะพร้อมการปฏิบัติงานจริง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน – 30 กันยายน 2565
Online :  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Onsite :  ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร


อัตราค่าลงทะเบียน

 1. ผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อัตราค่าลงทะเบียน 35,000 บาท ต่อท่าน
 2. ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัตราค่าลงทะเบียน 30,000 บาท ต่อท่าน
 3. ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัตราค่าลงทะเบียน 25,000 บาท ต่อท่าน 


สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • รับฟังการบรรยายและการฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
 • การฝึกทักษะพร้อมการปฏิบัติงานจริงกับองค์กรด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (360 ชม.) ระดับภูมิภาคและระดับโลก
 • เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศสำหรับนักปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
 • สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่  https://bit.ly/3v3w6RA
 • รายละเอียดหลักสูตรและเอกสารดาวน์โหลด bit.ly/3GYSs9a
 • ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร bit.ly/364Ewy0
 • ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นี้

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม (สำนักงานกรุงเทพฯ) คุณชญนัฐ ศรีจรูญเรือง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-0038 ต่อ 5105 มือถือ 09-5807-3576 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คุณดารุนันท์  นันตา 
หมายเลขโทรศัพท์  0-5391-7897 ต่อ 8033-6

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 59 ครั้ง